Välj typ av ansökan

Förskola och familjedaghem
Förskolor och familjedaghem har verksamhet på dagtid. Familjedaghem betyder att en dagbarnvårdare tar emot en liten barngrupp med blandade åldrar.

Natt-och helgomsorg
Natt-och helgomsorg finns till för dem som på grund av arbete behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

  Ansökan Förskola och familjedaghem eller Ansökan Natt- och helgomsorg