Välj typ av ansökan

Förskola och familjedaghem
Förskolor och familjedaghem har verksamhet på dagtid. Familjedaghem betyder att en dagbarnvårdare tar emot en liten barngrupp med blandade åldrar.

Natt-och helgomsorg
Natt-och helgomsorg finns till för dem som på grund av arbete behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Klicka på länken till den ansökan du vill göra.

  Ansökan Förskola och familjedaghem eller Ansökan Natt- och helgomsorg