Välj typ av ansökan

Förskola och familjedaghem
Förskolor och familjedaghem har verksamhet på dagtid. Familjedaghem betyder att en dagbarnvårdare tar emot en liten barngrupp med blandade åldrar.

Natt-och helgomsorg
Natt-och helgomsorg finns till för dem som på grund av arbete behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Fritidshem 6-9 år
Fritidshem har verksamhet före och efter skoldagen.

10-12 års verksamhet

10-12 åringar som behöver särskilt stöd kan söka inskriven plats i 10-12 års verksamheten. Det är olika ansökningar beroende på om ditt barn är inskriven i särskola eller ej. Klicka på rätt ansökan för att gå vidare.

Klicka på länken till den ansökan du vill göra.

  Fritidshem 6-9 årFritidshemsverksamhet 10-12 år eller Fritidshemsverksamhet särskola 10-12 år