Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

För att använda webbplatsen måste du logga in med din e-legitimation. När du legitimerat dig kan du på webbplatsen hantera dina barns placeringar i förskola, skola och fritidshem. Du lämnar och uppdaterar din kontaktuppgifter för att information från programmet ska nå dig. Dina kontaktuppgifter används också på dina barns förskola/skola. Du som har barn i förskola och/eller på fritidshem lämnar uppgift om inkomst på webbplatsen då den ligger till grund för din barnomsorgsräkning.

Funktionen som beskrivs nedan är tillfälligt stängd:
Som vårdnadshavare kan du lämna kontaktuppgifter, som namn och telefonnummer till extra kontaktperson. Du måste då inhämta godkännande från berörd person innan du registrerar deras uppgifterna. Att lämna uppgifter om extra kontaktperson är frivilligt och används i de fall förskolan/fritidshemmet inte kan nå vårdnadshavare.

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Besöksadress: S:t Persgatan 95

Växeln: 011-15 00 00

E-postadress: utbildningskontoret@norrkoping.se

Organisationsnummer: 2120000456

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Här lämnas information om hur utbildningsnämnden/Norrköpings kommun behandlar personuppgifter som samlas in genom webbplatsen.

Personuppgiftansvarig

Utbildningsnämnden/Norrköpings kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen norrkoping.ist-asp.com

Ändamål för behandling

Norrköpings kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och dina vårdnadshavare, så som namn, personnummer, adress, ålder, telefonnummer, e-postadress samt arbetstider/inkomstuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna följa bestämmelserna som reglerar kommunens skyldighet att erbjuda förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem.Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Utbildningsnämnden/Norrköpings kommun behandlar dina personuppgifter:

  • för att identifiera dig och kontrollera att din e-legitimation och din elektroniska underskrift är äkta,
  • för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som t.ex. register över sökande och ingivna handlingar, funktioner för användarstöd m.m.

Överföring av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan nämnd. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Norrköpings kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på utbildningskontoret@norrkoping.se. Vissa uppgifter måste kommunen enligt lag vid gallring skicka till Norrköpings Stadsarkiv.Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Offentlighetsprincipen

Utbildningsnämnden/Norrköpings kommun är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Utbildningsnämnden, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.