Välkommen till E-tjänst för förskola och fritidshem.

Logga in


Klicka på SÖK-rutorna högst upp på sidan för att söka plats i förskola, familjedaghem, fritidshem eller nattis.

Ny ansökan till 10-12 årsverksamhet
Nu finns ansökan till inskriven 10-12 årsverksamhet. Klicka på Sök-rubriken Fritidshem.

Delad plats

Ni ska ha delad plats om ni har separerat, och om båda har behov av förskola eller fritidshem.
Logga in och ändra grund för placering till en delad plats.

Skyddade personuppgifter? Använd inte e-tjänsten
Ring kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00. Fråga efter en placeringshandläggare.