Välkommen till E-tjänst för förskola och fritidshem.

Logga in


Begränsad handläggning av ärenden under v.25-30 pga semester.


Klicka på SÖK-rutorna högst upp på sidan för att söka plats i förskola, familjedaghem, fritidshem eller nattis.

Delad plats

Ni ska ha delad plats om ni har separerat, och om båda har behov av förskola eller fritidshem.
Logga in och ändra grund för placering till en delad plats.

Skyddade personuppgifter? Använd inte e-tjänsten
Ring kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00. Fråga efter en placeringshandläggare.